World Library  


Love


 
 • Cover Image

అప్రాశ్యులు

By: Bhimeswara Challa

This surrealistic Telugu novel bringing out, through its complex characters, the often colliding raw passions and naked urges innate to the human condition.

ఆకాశానికి నిచ్చెన వేయ ప్రయత్నించటం ఎంతటి అవివేకమో అందరికీ సుగ్రాహ్యమే. అయినా అప్పుడప్పుడు మనమంతా ఆలా ప్రయత్నిస్తూనే వుంటాము. అది ఎంతో హాస్యాస్పదమయినా ఆ ఆలోచనలో వుండే మకరందాన్ని మనమంతా కాంక్షిస్తాము. ఎందుకంటేఆ ఆలోచన ఆహ్లాదకరమయినప్పుడు దానిని బలవంతంగా, ప్రయత్నపూర్వకంగా ఎందుకు బహిష్కరించాలి? అసంభవమయిన ఆలోచనలతో తెచ్చుకొన్న చిరునవ్వు, నిజమైన నిష్కల్మషమైన కన్నీరు కన్నా వున్నతమైనవంటే నేను అంగీకరించను. ఎందుకంటే ఆత్మవంచనకన్నా ఆత్మహత్య ఉన్నతమైనది. జీవితంలోని అనివార్యమైన దుఃఖాన్ని,...

Read More
 • Cover Image

Rights and Duties of Spouse

By: Seraj Ahmad Misbahi

Rights and Duties of Spouse

Rights and Duties of Spouse

Read More
 • Cover Image

Mèahuasca : Journal of the Soul, Volume Ed 1 March 2020: Journal o...

By: Me Hu Asca

Journal of the Soul. Adventures in Altered States of Consciousness. Sacred Medicine Plants.

THE FIELD OF VIBRATION EVERYTHING in the universe and cosmos is represented in terms of vibration. Everything that exists, or has ever existed in our understanding of existence, vibrates at a frequency specific to itself and relative to its surroundings, whether at the Micro (small) or the Macro (big/large) level. When we use the term “Vibration”, we mean this in both a metaphorical as well as in a literal sense; that things vibrate. Your body can feel these vib...

Read More
 • Cover Image

Woman to Women

By: Josette Sona

This book confirms that women have integrity and strength - and gives examples of why this is so. Women have had to endure abuse throughout history but have still remained strong; raising families, positively contributing to society (even though they often don't get credit for their accomplishments), etc.

You are not alone. If you read on, you just might recognize; thoughts you've had yourself, especially when you were treated unfairly (especially by the not-so-fair sex - guys), thoughts/feelings you might have been told, directly or indirectly, weren't real - but you knew they were!!, etc. Even if some women don't believe what's written in this book to be true, if they ever experience it themselves, hopefully they'll remember what they read and it can be a confirmation for them.

Read More
 • Cover Image

Being Superman

By: Christian Cassarly

This is the First Superbook that has ever been written. My intention was to bring to life a superhero from the Superman Realm into our real life existence. I was able to do this through relating similarities between Superman's abilities and ours. In this book we compare superman up against the greatest legends of our world. We also compare superman with our best selves. You at your highest potential. This is Not a Book about Superman. This is a book about you. Superman i...

After painting the Sistine chapel, Michelangelo was asked what he was doing to be able to perform such incredible art. He replied, “I am still learning”. Improvement is synonymous with learning. We see that the greatest people are always training. The greater we learn the more legendary we become. We could never stop because it keeps our mind young and also makes us happy. When we learn something, the mind expands, and we have more space to fit in the information. L...

Read More
 • Cover Image

El Librao de Las Verdades Verdaderas

By: Abraham Libertad Jesus

En este libro aprenderéis algo fundamental: que creáis vuestra realidad a través de vuestro pensamiento, que el bienestar es nuestro estado natural de nacimiento y que somos algo más que carne y hueso.

Read More
 • Cover Image

True Love is Bliss, Not Just a Kiss

By: AiR AtmanInRavi; AiR AtmanInRavi

While we all love, we don't realize that True Love is bliss. Unfortunately, we think Love to be just a kiss. We think Love is all about romance and sex. Those who ponder may realize that Love can be emotional and intellectual too. But have you ever thought what is the source of Love? Where did this magical emotion come from? Who gave us the gift to Love? Come! Discover the magic of True Love and transform your life. Learn to live with everlasting joy and eternal peace...

While we all love, we don't realize that True Love is bliss. Unfortunately, we think Love to be just a kiss. We think Love is all about romance and sex. Those who ponder may realize that Love can be emotional and intellectual too. But have you ever thought what is the source of Love? Where did this magical emotion come from? Who gave us the gift to Love? Come! Discover the magic of True Love and transform your life. Learn to live with everlasting joy and eternal peace...

Read More
 • Cover Image

Кедровая долина

By: Грейс Агиляр

Роман “Кедровая долина” был и остается наиболее популяным произведением автора. Действие развивается в Испании в XV веке накануне принятия эдикта об изгнании евреев. Это рассказ о том, как демон религиозного фанатизма обращает в трагедию светлую любовь еврейской девушки и христианского рыцаря. Литературная критика упоминает рядом “Кедровую долину” и “Айвенго” Вальтера Скотта. Возможно, читателю покажется небезынтересным сравнение персонажей этих романов – Мари и Ревекки.

Read More
 • Cover Image

Woman to Women

By: Josette Sona

Ladies, never stop believing that you have honor, integrity, and strength. This book confirms this, giving examples of why this is true. Women have had to endure abuse throughout history but have still remained strong; raising families, positively contributing to society (even though they often don't get credit for their accomplishments). This book, years in the making, gives girls and young women a better understanding of who they are and the kinds of people they may...

Read More
 • Cover Image

Ocio, amor, odio y miedo

By: Dr. Rolando Alvarado Anchisi

Colección de rimas y prosa.

Hace un par de años estuve lo más cercano a la muerte de lo que alguna vez soñé o quise estar. No temo a la muerte, no me aferro a la vida, pero no creo estar listo para aceptar el cese de mi existencia aún. Nadie lo está. Ni siquiera quienes quieren ver el otro mundo o el paraíso, o incluso reencarnar en condiciones más favorables. Fue un experiencia bastante interesante, con relativas pocas consecuencias para mi, pero todo un despertar. Ese poner mi mundo de cabeza me ...

Read More
 • Cover Image

Easy : Dashuria nuk është gjithmonë e lehtë...

By: Mrs. Tammara Webber

Për Kimin Shoqen time më të ngushtë Shoqen e përjetshme Miken time të zemrës Motrën që nuk e pata kurrë... Asnjë nga këto përshkrime nuk arrin ta shprehë atë çfarë je për mua Faleminderit që ekziston Të dua, përjetë

Për Kimin Shoqen time më të ngushtë Shoqen e përjetshme Miken time të zemrës Motrën që nuk e pata kurrë... Asnjë nga këto përshkrime nuk arrin ta shprehë atë çfarë je për mua Faleminderit që ekziston Të dua, përjetë

Read More
 • Cover Image

डॉक्टर मितवा : एक कादंबरी

By: Dr. शशांक व्यंकटेश परुळेकर

A bright student joins a medical college. He falls in love with a girl who is his classmate from primary school. They are good friends, and he is afraid of expressing his love for her, thinking she might reject. Finally he manages to ask her after eight and half years together as graduate and postgraduate students. Something happens that neither of them could have imagined would happen.

Read More
 • Cover Image

Pie or Pi

By: Ms. Ms. Sambulo Simanga Kunene; Sambulo Simanga Kunene

Family life, love, working hard for the love of the family that Lindsay and her husband thrive for is a lesson for all of us on the outside looking in. Do we belong in this town, can we spot Lindsay in a supermarket?

"I have them in every color that they make. They are very comfortable." She said looking down on her feet. "I bet they look nice on you in every color," Lindsay said. "I think so my son says that I must be ready in case he has to rush and drive e somewhere."

Read More
 • Cover Image

L'Amore e le relazioni di coppia : Un percorso verso la capacità d...

By: Dr. Giampiero Ciappina

In fondo, tutti crediamo nel grande amore, quell’unione che cambia la vita per sempre e che la trasforma in un sogno di fedeltà, rispetto, gioco e complicità. E’ come se fossimo intimamente programmati a cercare nel partner qualcosa di più che una semplice occasione riproduttiva. La Natura ci ha dotati di tutti gli strumenti necessari per procedere lungo il ciclo della riproduzione della Vita, ma invece di fornirci anche gli strumenti per un solido rapporto di coppia, ci...

Read More
 • Cover Image

Lupita

By: Philip Matthews

Jane Blake, 37, suddenly leaves her mother, with whom she has lived since the death in a car crash of her fiancé thirteen years previously, to try to make a life of her own before it is too late. This action sparks a profound crisis, and she finds that, living alone for the first time, as well as trying to decide what to do with her new freedom, she must re-examine her life in order to make sense of this freedom, that is, discover who she really is.

Read More
 • Cover Image

Бейби Док : новела

By: Sofia Guy

Може ли в малко, захвърлено в нищото градче, да бъдеш себе си? И може ли един външен човек да промени това?

Read More
 • Cover Image

Reconnecting : Relationship Advice from Wheelchair Users

By: Lisa Wells

Wheel:Life publications center on sharing resources and support for people who use wheelchairs. In this book, you’ll hear from six people who use wheelchairs as they share their perspective on friends, family and relationships including dating, marriage and parenting. Throughout the book, Lisa Wells shares real-life examples and success stories from her interactions with disability advocates, non-profit supporters and Wheel:Life members throughout a healthcare market...

Read More
 • Cover Image

Sogno Di Mezza Estate : Sogni & Business

By: Patrizia Pierbattista; Mirella Pierbattista

I principali attori cercano attraverso i loro sogni notturni tra le lenzuole di capire se la realta' si intrecci con i sogni. Confondendo il loro quotidiano. Tra parenti, tra aziende, tra mafia e la polizia investigativa economica. Il caso de...sogno di mezza estate!

L'INTERROGATORIO. IL QUASI THE END...- Cosa dianolo sta succedendo in questa saranza, Rinaldi? E poi tu! Richard, cosa ti ha preso oggi di venire qui in Italia senza dirmi niente ed io credevo che stessi a Nizza per quell'affare importante. E non credo ai miei occhi Jessica! Ho sempre saputo che odiavi venire a Roma per le vacanze.- Disse Claude guardandoli uno per uno negli occhi per scoprire cosa diavolo stava accadendo in quell'ufficio. Dalla voce di lui sembrava sec...

Read More
 • Cover Image

Love Corner : Love poetry

By: Shakil Ahmed Baliyavi

All feelings About Love

Love is Life

Read More
 • Cover Image

Grijs

By: Gerard Stout

Indringende novelle over de aanloop naar het pensioen. Filosofisch getint met veel dubbele lagen. Veel dwarsverbanden met literatuur, religie, oorlog. Toekomstgericht. Ontroerend.

Read More
 
1
|
2
Records: 1 - 20 of 30 - Pages: Copyright © World Library Foundation. All rights reserved. eBooks from World eBook Library are sponsored by the World Library Foundation,
a 501c(4) Member's Support Non-Profit Organization, and is NOT affiliated with any governmental agency or department.